YOL GÖSTERİCİLER

Bir yol göstericinin ana görevi, herhangi bir girişimsel konseptin kar potensiyeli ve gerçekleştirilebilirliğini değerlendirmektir. Bu tür bir değerlendirme, Yol Gösterici’nin deneyimi kullanılarak yapılır ve her değerlendirme girişimcinin de katkısını gerektirir.

Yol gösterici, ‘İş Dünyası’ ve bir aktivite başlatıp yürütmenin temel prensipleri kavramlarına oldukça aşinadır. Yol gösterici, ayrıca kurumlara ve dış işletmecilere karşı farklı içsel ve ortak fonksiyonlara da tanıdıktır.

Yol gösterici, spesifik bir yeterlikten ziyade genel bir yeterliğe sahiptir. Spesifik bir yeterlik gerekmesi durumunda, yol gösterici, bu hizmetin talep edildiği geçici süre boyunca kendisiyle ortaklaşa çalışacak gönüllü profesyonel Rotary’cilere bu konuda destek sağlayabilir.

Virgilio Programı yol göstericisi, profesyonel bir danışman olarak algılanmamalıdır; yol gösterici, girişimcinin yerini almaktan ziyade, ekonomik değerlendirmeler, organizasyon ve üretim bazında start-up aşamasında girişimciye ışık tutar.

Virgilio Programı tarafından uygulanan metod, günden güne ilerlemeyi ve projenin sonuç ve getirilerini ölçmek için izlenecek yolu belirler.

 

YOL GÖSTERİCİNİN ATAMASI

Yol göstericinin ataması girişimci ile yapılan ilk görüşme sonrasında kıdemli yol göstericilerden oluşan bir komisyon tarafından yapılır.

Hedef, yeterlik ve kişilik bakımından gönüllü üyeler arasından spesifik projenin ihtiyaçlarını karşılayabilecek en uygun kişiyi bulmaktır.

Daha önce de belirtildiği üzere, yol göstericinin halihazırdaki özel konu hakkında uzmanlaşmış olmasına gerek yoktur, bunun yerine, iş yönetim tekniklerine yeterince aşina olması gerekmektedir.

Proje atamasının bildiriminden sonra, yol gösterici belirlenen mekanda girişimci ile buluşur ve o andan itibaren, yol gösterici ve girişimci arasındaki ilişki, hedeflere ve arada sırada belirlenen ajandaya göre gelişir.

Projenin ilerlemesi Virgilio Programı tarafından ortaya konulan veri tabanında yol gösterici tarafından kaydedilir.

 

GİRİŞİMCİ PROFİLİ

Öğrenci genellikle ilk defa bir iş ile ilgilenen girişimcidir. Sıklıkla, iş halihazırda mevcuttur ve yeni pazar ve kar hedeflerine ulaşması gerekmektedir.

Temelde, girişimcinin yüzyüze gelmesi gereken konuları analiz etmesi ve bu tür sorunların üstesinden gelmesini sağlayacak uygun araçları belirlemesi gerekmektedir.

Bu sebeple, Virgilio Programı’nın yol göstericileri tarafından verilecek hizmetler hakkında bilgilendirilecek ve tavsiyeden çok karar verme aşamasında yardım alacağından haberdar olacaktır.

Uygun görüleceği üzere, girişimciden Virgilio Programı ile projesini bitirmek istediğinde kararını yol göstericiye bildirmesi istenmektedir.

DİĞER UZMAN PROFESYONELLERLE ETKİLEŞİM

Proje süresince öğrenci, yol göstericinin kapasitesi ve uzmanlığını aşan özel konularda tavsiyelere ihtiyaç duyabilir.

Bu gibi durumlarda yol gösterici, söz konusu alanda özel uzmanlığa sahip bir Rotary üyesini konuya dahil edebilir. Ancak yol gösterici, girişimcinin tek bağlantısı olarak kalmaya devam edecektir. İstenilen uzmanlığın Rotary üyeleri arasında bulunamaması durumunda, yol gösterici harici bir profesyonel kişi bulmak için gerekli adımları atacak ancak girişimci ile olan ilişkisine yabancı kalacaktır.